Правила за употреба

Моля прочетете, преди да ползвате RumenBoyadjiev.com
С получаване, копиране или използване на материал, съдържащ се в RumenBoyadjiev.com, вие се съгласявате да бъдете ограничени в рамките на правилата и условията, изложени тук.
Определени материали от RumenBoyadjiev.com могат да се предоставят при други правила за употреба, дефинирани изрично.

Ограничено разрешение

Вие получавате разрешение да използвате материал получен от и/или чрез RumenBoyadjiev.com, ако се съгласите със следните правила и условия:
Вие можете да използвате материал получен от и/или чрез RumenBoyadjiev.com само за лична употреба с некомерсиални цели.
Вие не може да разпространявате материал получен от и/или чрез RumenBoyadjiev.com по какъвто и да било начин.
Вие не може да променяте материал получен от и/или чрез RumenBoyadjiev.com по какъвто и да било начин.
Вие не може да използвате материал получен от и/или чрез RumenBoyadjiev.com по враждебен и ли вредящ на интересите на Румен Бояджиев, ФСБ, Контрапункти или авторите начин.
Неспазването на тези правила и условия довежда до незабавно и автоматично отменяне на това и всички подобни разрешения. С изключение на описаните по горе, не се дават никакви права или интереси по отношение на RumenBoyadjiev.com и/или материал получен от и/или чрез RumenBoyadjiev.com

Интелектуална собственост

Съдържанието e интелектуална собственост на
(c) 1975-2017 Румен Бояджиев Всички права запазени.
Текст: Даниела Кузманова
Стихове: Даниела Кузманова, Живка Шопова, Михаил Белчев, Георги Константинов, Добри Жотев, Радой Ралин, Евстати Бунарски, Ася Чендова, Евтим Евтимов, Виктор Самуилов, Румен Леонидов, Владимир Попчев, Георги Кушвалиев, Павел Матев, Николай Кауфман, Калин Донков, Владимир Башев, Волен Николаев, Милчо Спасов, Петко Братинов
FSB. лого: Стояна Венева
Фотографии: Стоян Гребенаров, Калин Руйчев, Светлана Кирилова, Артин Шахбазян, Ники Савов, Пламен Вълчев
Графичен дизайн на албуми, сингли и медиа: Роман Добрев, Илко Костадинов, Сотир Гелев, Иво Христов, Ники Пекарев, Едмонд Рафаелян, Венцислав Трифонов, Гроздан Грозев, Симон Варсан, Георги Янев, Евгени Донков
Превод на английски: Маги Борисова, Марио Борисов
Дизайн : Боби Борисов
Скриптове: Боби Борисов; jQuery by jQuery Foundation, Inc.; jQuery UI by jQuery Foundation and other contributors Licensed MIT; jquery.dlmenu.js by Mary Lou; jQuery Easing by George McGinley Smith; Fancybox by Janis Skarnelis; jQuery FlexSlider by WooThemes (Tyler Smith); Isotope by David DeSandro / Metafizzy; JAIL by Sebastiano Armeli-Battana; jQuery One Page Nav Plugin by Trevor Davis; Modernizr by Faruk Ateş, Paul Irish, Alex Sexton, Ryan Seddon, Alexander Farkas; NProgress by Rico Sta Cruz and Contributors; Selectivizr by Keith Clark; jQuerry ScrollTo by Ariel Flesler; SmoothScroll by Balazs Galambosi, Patrick Brunner, Michael Herf; HTML5 Placeholder by Philip Arndt; jQuery Parallax by Ian Lunn; Theme customizations by Rascals Themes; Contact Form by Drew Douglass
(p) 2017 Контрапункти

Други интелектуални права

Нищо, съдържащо се в тази правна информация, не може да бъде използвано за съставяне по косвен път, чрез отхвърляне или чрез друга правна теория, на разрешение или право върху патент, търговска марка, авторско или друго интелектуално право с изключение на единствено описаните тук.
Продукти, описани или включени в RumenBoyadjiev.com, може да са обект на други интелектуални права, притежавани от авторите или трети страни, като спрямо тях не се получават никакви права. Всички търговски марки и имена на продукти са притежание на съответните собственици.

Отговорност

Съдържанието на RumenBoyadjiev.com се предлага "такова, каквито е", без никакъв вид пряка или косвена гаранция, включително гаранция за стойност, ненакърнимост на интелектуални права или приложимост за някаква практическа употреба. Авторите при никакъв случай не са отговорени пред никого за каквито и да било щети или вреди (включително, но не само от загуба на печалба, прекъсване на дейност, загуба на информация), предизвикани от употреба или невъзможност за употреба на съдържанието на RumenBoyadjiev.com, продукти и услуги на авторите или трети страни, предлагани в RumenBoyadjiev.com съответно от авторите или трети страни, дори те да са били уведомени за възможност от такива щети или вреди.
Някои от горните ограничения може да са неприложими към вас поради юрисдикция, недопускаща изключване или ограничаване на последващи или неочаквани вреди.
Авторите не гарантирт точност и изчерпателност на информация, документи, текст, изображения, звук, видео, връзки или други части от съдържанието на RumenBoyadjiev.com. Авторите могат да правят промени в тези материали или в продукти и услуги, описвани в тях, по всяко време и без предупреждение. Авторите не поемат ангажимент за обновяване на RumenBoyadjiev.com.