FSB Tracks


FSB Tracks

Released   1987-1993

FSB are Rumen Boyadjiev, Konstantin Tzekov, Ivan Lechev, Ivaylo Kraychovski, Petar Slavov
Guests: 6 - Lili Ivanova, Vanya Kostova, Orlin Goranov, Tramvay N:5, Kiril Mari`kov, Elvira Georgieva, Bogdana Karadocheva, Vasil Naydenov, Georgi Stanchev, Bon-bon
Music: Rumen Boyadjiev, Konstantin Tzekov, except 11 - Rumen Boyadjiev, Konstantin Tzekov, Alexander Baharov
Lyrics: Georgi Kushvaliev - 1; Rumen Leonidovв - 2; Kalin Donkov - 3; Vladimir Popchev - 4,5; Viktor Samuilov - 6; Evtim Evtimov - 7; Mihail Belchev - 8; Asya Chendova - 10
Arranged by FSB
Recorded and mixed by Rumen Boyadjiev, Konstantin Tzekov at studio FSB;
except 1-3
Recorded and Mixed at Ton Studio 2, Sofia, Bulgaria
Mixed by FSB, Todor Lechev, Boby Borisov
Audio Engineers: Todor Lechev, Boby Borisov
Assistant Engineers: Rumen Simeonov, Georgi Bukovski, Hristo Milanov